czen

Pokyny pro autory

Jak napsat příspěvěk do sborníku

S ohledem na operativnost a rychlost vydání sborníku a také na schopnosti editorské skupiny budou jednotlivé příspěvky i celý sborník zpracovány v textovém procesoru MS Word XP. (Díky tomu jsou akceptovatelné i příspěvky vytvořené ve starších verzích MS Word.) Přestože tento textový procesor dovoluje nepřeberné možnosti formátování a úpravy textu, prosíme autory o maximální střídmost v použití různých typů formátování jak písma, tak i odstavců.

Konferenční sborník bude vydán pouze na CD.


Několik základních pravidel

Celý příspěvek zpracujte v jednom souboru ve Wordu.

Ve vzhledu stránky nastavte velikost papíru A4, orientace papíru na výšku, všechny okraje 2,5 cm, žádná záhlaví či zápatí (ani čísla stránek).
Text pište ve stylu Normální s písmem Times New Roman, řádkování 1, žádné předsazení ani mezery před nebo za odstavcem. Použijte pouze styly ze ŠABLONY. 

Velikost písma zvolte 16 pro název příspěvku a 12 pro veškerý ostatní text. Pokud bude nutné, editoři sjednotí vzhled Vašeho příspěvku dle potřeb celého sborníku.

Potřebujete-li nějaký text rozdělit do sloupců, nepoužívejte tabulátory, ale text vkládejte do tabulky vytvořené ve Wordu.
Veškeré vkládané objekty (grafy z Excelu a zejména obrázky atd.) umístěte přímo do textu nebo do jednoduché tabulky (event. vycentrujte). Možné je také umístění obrázku s popiskem do jednoduché tabulky. Nepoužívejte umístění přes text. Pokud byste vytvářeli nějaká schémata přímo do článku ve Wordu, celý objekt je třeba sloučit.
Pro tzv. výčty používejte odrážky a číslování, ale vyvarujte se komplikovaných (mnohaúrovňových) struktur. Editoři budou preferovat následující formáty odrážek a číslování:

1.  označení čísly,
a)  písmeny,
•  odrážky body (či puntíky),
-  odrážky pomlčkami

Vložené obrázky a fotky zmenšete, aby velikost celého souboru byla „únosná" jak pro zaslání e-mailem, tak pro editaci.

  • Termín odevzdání příspěvku: nejpozději do 31. 3. 2009 (jako soubor přiložený k e-mailu)
  • Název souboru: příjmeníprvníhoautora.doc
  • Kontakt: Romana Kočová - Romana@icaris.cz
  • Rozsah příspěvku: max. 10 stran

 Vaši editoři

na začátek stránky

Copyright © 2008 ICARIS

Powered by kremous.com