czen

Závazná registrace

Registrujte se co nejdříve!

Registrace na místě

Pondělí:   17:30 - 19:00 hod.

Úterý:      08:00 - 16:30 hod.

Středa:    08:30 - 17:00 hod. 

 • Po příjezdu na konferenci kontaktujte registrační místo, kde obdržíte veškeré potřebné materiály
 • Každý návštěvník konference by měl nosit po celou dobu konferenční vizitku
 • Registrační kancelář je otevřena po celou dobu vědeckého programu

Postup registrace

 • Prostudujte si přehled registračních poplatků a pro registraci použijte tento registrační formulář.
 • Vyplněný jej zašlete buď na e-mailovou adresu ing. Romany Kočové (Romana@icaris.cz) nebo případně faxem  (+420 266 312 113) nebo na adresu Icaris s.r.o. - Odpadní vody 2009, Malé nám.1, 110 00 Praha 1. Zvolte pouze jednu z možností.
 • Na základě registračního formuláře obdržíte potvrzení, vč. Vašeho osobního konferenčního PINu. Na webových stránkách bude před začátkem konference zveřejněn "Přehled objednávek a plateb", kde si bude moci každý účastník pod svým PINem zkontrolovat jeho objednané služby, platby přijaté na účet konference a výši případného přeplatku nebo nedoplatku. 
 • V případě, že si objednáváte prostřednictvím Icaris s.r.o. také ubytování, neplaťte dříve než obdržíte potvrzení rezervace.
 • Do 31. března 2009
  - Závazná registrace a odevzdání rukopisů do sborníku

  Do 15. dubna 2009
  - Příjem nezvýšených plateb konferenčních poplatků

Způsob platby

 • Banka: UniCredit bank a.s., nám. Republiky 3a, Praha 1
 • Číslo účtu: 5047380058 / 2700
 • Bankovní spojení: BACXCZPP
 • IBAN: CZ05 2700 0000 0050 4738 0058
 • Informace pro příjemce: variabilní symbol faktury, PIN nebo jméno účastníka/ů

Faktury - daňové doklady budou na vyžádání vystaveny nejpozději do 14 dnů po skončení konference.

Stornovací podmínky

Zrušení účasti na konferenci, vč. rušení, prodlužování nebo zkracování objednaného ubytování je nutno zaslat písemně na adresu Romana@icaris.cz, popř. faxem na +420 266 312 113.

 • Účast na konferenci

  • Do 2. dubna 2009 - zaplatíte pouze administrační poplatek 1 000 Kč
  • Po 2. dubnu 2009 - účast není možno zrušit, poštou obdržíte veškeré konferenční materiály distribuované u registračního pultu. Je možno poslat jiného zástupce.
 • Ubytování

  • Stornovací poplatky týkající se ubytování jsou uvedeny u každého hotelu v sekci "Ubytování". 
   V souladu se stornovacími podmínkami jednotlivých hotelů je nutno pamatovat na to, že stornovací poplatky se nevztahují pouze na předem uhrazenou zálohu, ale na celou částku za ubytování objednaného v registračním formuláři.
na začátek stránky

Copyright © 2008 ICARIS

Powered by kremous.com