czen

Pořadatelé a výbory

Pořadatelé a výbory

Pořadatelé konference

Prezident konference

 • Ing. Zdeněk Bejvl

Organizační výbor

 • Ing. Iveta Růžičková, PhD. - předsedkyně
 • Ing. Ludvík Nesnídal
 • Ing. Martin Pečenka
 • Ing. Bohdan Soukup, PhD., MBA
 • Ing. Bc. Martin Srb

Programový výbor

 • Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. - předseda
 • Ing. Jan Bindzar, PhD.
 • Ing. Jiří Čejka 
 • Doc. Ing. Miroslav Drtil, PhD.
 • Ing. Karel Hartig, CSc.
 • Doc. Ing. Petr Hlavínek, Phd.
 • Ing. Milan Lánský PhD.
 • Ing. Karel Plotěný
 • RNDr. Igor Rusník, PhD.
 • Ing. David Stránský, PhD.
 • Ing. Jan Vilímec

Copyright © 2008 ICARIS

Powered by kremous.com