czen

Firemní prezentace

Firemní prezentace

V případě zájmu si stáhněte do svého počítače registrační formulář a odešlete jej e-mailem na adresu Romana@icaris.cz.

 

 Korporativní členové
AČE ČR

Ostatní

 ceny jsou uvedeny bez DPH 19%

 Výstavní plocha 2m2 
 (1 stůl + 2 židle) 

10 500 Kč

11 900 Kč

 Inzerát ve sborníku přednášek
 (elektronická verze na CD)

2 700 Kč

3 300 Kč

 Distribuce firmeního letáku
 v konferenčním balíčku

1 000 Kč

1 200 Kč 

 Partner konference

20 000 Kč

20 000 Kč 

 Patron konference

30 000 Kč

30 000 Kč

Inzerát ve sborníku přednášek

Inzerát bude publikován ve sborníku, který bude distribuován na CD.

Distribuce firemních letáků

Firemní propagační letáky je možno distribuovat všem registrovaným účastníkům současně s ostatními konferenčními materiály. Vaše materiály bude nutno doručit ve stanoveném termínu před začátkem konference.

Účast na doprovodné výstavě

Součástí konference bude doprovodná výstava. Každému zájemci bude k dispozici výstavní plocha cca 2m2 (1 stůl a 2 židle). Jeden zástupce vystavovatele má vstup na konferenci zdarma.

Partnerství konference, patronát

V případě vašeho zájmu stát se patronem nebo partnerem konference ve formě spolufinancování např. kávových přestávek, nákladů na konferenční tašky, apod., kontaktujte Prof. Wannera, Ing. Růžičkovou nebo Ing. Kočovou (Romana@icaris.cz).

Patronům poskytneme:

 • vystavení loga v čele hlavního jednacího sálu
 • vystavení loga patrona na webových stránkách
 • uvedení názvu patrona na pozvánkách na panelovou diskuzi
 • uveřejnění loga či názvu patrona c tištěných konferenčních materiálech
 • prezentace inzerátu na CD ve sborníku přednášek
 • poskytnutí výstavního prostoru
 • distribuci reklamních materiálů
 • jeden volný vstup na konferenci

Partnerům poskytneme:

 • vystavení loga v hlavním jednacím sále na "druhém čestném místě"
 • vystavení loga patrona na webových stránkách
 • uvedení názvu patrona na pozvánkách na panelovou diskuzi
 • uveřejnění loga či názvu patrona v tištěných konferenčních materiálech
 • prezentace inzerátu na CD ve sborníku přednášek
 • poskytnutí výstavního prostoru
 • distribuci reklamních materiálů
 • jeden volný vstup na konferenci
na začátek stránky

Copyright © 2008 ICARIS

Powered by kremous.com