czen

Abstrakta

Aktivní účast na konferenci

Příspěvky 

Podmínkou aktivní účasti na konferenci (plenární přednáška, přednáška v sekci, posterové sdělení) je zaslání abstraktu příspěvku, jenž bude posouzen vědeckým programovým výborem.

Jednostránkový abstrakt svého příspěvku zašlete na adresu Romana@icaris.cz.

Odborný program bude sestaven programovým výborem, který na základě došlých abstraktů rozhodne o přijetí příspěvku jako přednášky či posteru nebo o jeho odmítnutí.

Rozhodnutí obdrží autoři do 15.února 2009.

Sborník v elektronické verzi

Každý řádně platící účastník obdrží 1 CD, které bude obsahovat texty všech příspěvků schválených vědeckým programovým výborem.

Jazyk konference 

Konferenčními jazyky budou čeština a angličtina. Simultánní tlumočení čeština/angličtina bude zajištěno. Slovenští autoři příspěvků na plenárních zasedáních jsou žádáni, aby své příspěvky z důvodů simultánního tlumočení přednesli v angličtině. Čeští a slovenští autoři příspěvků by měli do sborníku dodat rozsáhlejší abstrakt v anglickém jazyce.

na začátek stránky

Copyright © 2008 ICARIS

Powered by kremous.com