czen

Důležitá data

Nezapomeňte!

V případě, že jste si objednali některou z nabízených služeb, věnujte, prosím, pozornost níže uvedených datům. Kontaktní osobou je ing. Romana Kočová (Romana@icaris.cz)

Inzerát ve sborníku přednášek

Podklady pro zveřejnění inzerátu na CD sborníku v rozsahu 1 nebo 2 stran A4 je nutno zaslat na adresu Romana@icaris.cz ve formátu jpg nebo word nejpozději do 15.3.2009.

Distribuce firemních letáků

Vaše materiály je nutno doručit nejpozději do 27.4.2009 na adresu Icaris s.r.o., Malé nám.1, 110 00 Praha 1. Materiály předané v místě konání konference nemohou být z provozních důvodů akceptovány.

Účast na doprovodné výstavě

Na doprovodnou výstavu je možno se zaregistrovat i "na poslední chvíli", tzn. cca týden před zahájením konference. V takovém případě ale nebude možno zajistit uvedení kontaktních údajů vystavovatele v tištěných konferenčních materiálech. V případě, že chcete být uvedeni v seznamu vystavovatelů v Programu konference, je nutno se registrovat nejpozději do 31.3.2009.

Partnerství konference / patronát

 • vystavení loga v čele hlavního jednacího sálu
  Desku s logem o maximálních rozměrech 1,5 x 2 m dodá partner/patron dne 4.5.2009 do Parkhotelu v Plzni
 • publikace inzerátu ve sborníku na CD 
  viz výše
 • distribuci reklamních materiálů
  viz výše
 • jeden volný vstup na konferenci
  Jméno zástupce patrona či partnera je nutno oznámit nejpozději do 27.4.2009 na adresu Romana@icaris.cz
na začátek stránky

Copyright © 2008 ICARIS

Powered by kremous.com