czen

Do Plzně

Jak se dostanete do Plzně

Silniční doprava

Plzeň je křižovatkou tří hlavních dopravních tepen evropské dopravní sítě:
E 50 Německo - Rozvadov - Plzeň - Praha - Slovensko
E 49 Německo - Vojtanov - Karlovy Vary - Plzeň - České Budějovice - Rakousko
E 53 Plzeň - Železná Ruda - Německo

Jak do Plzně

Autobusová doprava

Centrální autobusové nádraží v Plzni je jedno z největších v České republice. Jsou zde odbavovány nejen místní autobusové linky, ale i spoje dálkových vnitrostátních a mezistátních autobusových linek.

V rámci České republiky odjíždí autobusy do těchto velkých měst, např.:
Praha, Brno, Hradec Králové, České Budějovice, Jihlava, Ústí nad Labem, Cheb, Karlovy Vary, Tábor, Sokolov

Přes Centrální autobusové nádraží vedou mezinárodní linky do těchto států:
Anglie, Německa, Francie, Belgie, Holandska, Ukrajiny, Španělska, Švýcarska, Lucemburska

Tyto linky zajistí pravidelné spojení s mnoha evropskými městy např.:
Paříž, Londýn, Rotterdam, Frankfurt n/M, Stuttgart, Mnichov, Amsterdam, Brussel, Madrid, Luxemburg, Bern, Zurich, Barcelona, Ženeva, Bonn, atd.

Dominantní podíl na příměstské autobusové dopravě má firma ČSAD autobusy Plzeň a. s.. Mimo této společnosti existuje řada soukromých dopravních firem, které provozují jak vnitrostátní, tak mezinárodní autobusovou dopravu zejména nepravidelnou dopravu.

Železniční doprava

Plzeň tvoří významný železniční uzel, ve kterém se sbíhají trati ze šesti hlavních směrů: od Prahy, Chebu, Českých Budějovic, Domažlic, Železné Rudy a Žatce. 

Plzeňské hlavní nádraží je umístěno téměř ve středu města a 9 menších stanic je na okraji. Dopravu zajišťují České dráhy a.s. Přes Plzeň jezdí vlaky vyšší kvality EC a IC a mezinárodní rychlíky, které umožňují přímé spojení s: Frankfurtem nad Mohanem, Mnichovem, Norimberkem a Stuttgartem.

Dva přímé páry mezinárodních rychlíků spojují Plzeň s městy ve Slovenské republice, konkrétně se Žilinou, Popradem a Košicemi.

Letecká doprava

Nejbližší letiště pro účely civilní dopravy je mezinárodní letiště v Praze - Ruzyni, které je od města Plzně vzdáleno 85 km po dálnici (cca 60 min.)

na začátek stránky

Copyright © 2008 ICARIS

Powered by kremous.com